Ad Aegrotum NZOZ

Zaspokajamy Państwa potrzeby zdrowotne

Szczepienia przeciw COVID-19

Poniżej przedstawiamy skróconą listę punktów szczepień przeciw COVID-19.

PlacówkaAdresTelefon
5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowieul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków12 630 83 23
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków12 614 23 37
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowiczaul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków12 257 86 72
Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe „Medicina 2000” sp. z o. o.ul. Rzeźnicza 2, 31-540 Kraków12 422 41 06
Małopolskie Centrum Diagnostyczne „Medical” sp.z o. o.ul. Okulickiego 51/292, 31-637 Kraków12 376 44 66
MEDICINA: Centrum Diagnostyczno-Zabiegoweul. Barska 12, 30-307 Kraków12 266 50 62
MEDICINA: Centrum Diagnostyczno-Zabiegoweul. Rogozińskiego 5, 31-559 Kraków12 417 33 11
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiegoos. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków12 622 95 02
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygieraul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków (EXPO Kraków)12 646 85 02
Szpital Uniwersytecki w Krakowieul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków12 400 33 10
Diagnostyka sp. z o. o.ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków12 295 01 00
Diagnostyka sp. z o. o.ul. Kopernika 8, 31-034 Kraków12 295 01 00
Centrum Medyczne Imicare sp. z o. o.ul. Zabłocie 25/4, 33-332 Kraków12 352 31 50
CF-Medica sp. z o. o.ul. Dygasińskiego 2D, 30-820 Kraków12 352 31 50
Centrum Medyczne VISMED sp. z o. o.os. Centrum C 8, 31-930 Kraków12 642 16 27
Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej „Votum” sp. z o. o.ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków12 264 80 35
Informujemy, że w naszej Poradni POZ nie wykonujemy szczepień przeciw COVID-19. Pełna lista punktów szczepień przeciw COVID-19 znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Podstawowe informacje

Ad Aegrotum (łac. Do Chorego) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. funkcjonuje od dnia 01.01.2001 r. w oparciu o kontrakt z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, ul. Ciemna 6, telefon 12 298 81 00.

Pracą Zakładu kierują:

 • Prezes: lek.med. Aleksandra Dolicka
 • V-ce Prezes: lek.med. Agnieszka Bromowicz-Kusiak

Zakład świadczy nieodpłatnie usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych i pisemnie zadeklarowanych do lekarzy zatrudnionych w Zakładzie.

Rejestracja pacjentów na wizytę lekarską odbywa się w godz. od 8.00 do 17.30 na podstawie: zgłoszenia osobistego, telefonicznego pod numerem 12 632 59 04 lub 604 607 767 lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Rejestracja jest czynna od 8.00 do 18.00.

W ramach poradni lekarza POZ działa:

 • Gabinet Pielęgniarek (Zabiegowy), w którym wykonywane są m.in. szczepienia dzieci i dorosłych, pomiary ciśnienia tętniczego i poziomu cukru. Czynny w godzinach 8.00-18.00.
 • Gabinet EKG, w którym wykonywane jest badanie EKG. Czynny w godzinach 12.00-15.00.

Książka życzeń i zażaleń dla Pacjentów znajduje się w Rejestracji.

Uwagi, skargi i wnioski przyjmuje: Prezes i V-ce prezes: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 13.30 do 14.00. Forma składania uwag, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi ustna lub pisemna. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 14 dni.

Możliwości i sposoby realizacji teleporad 28.09.2020

(informacja w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020)
 1. Teleporady z lekarzem są udzielane telefonicznie.
 2. Termin teleporady ustalany jest pod numerem 12 632 59 04 lub 604 607 767 przez osoby z rejestracji, zgodnie z wolą pacjenta i dostępnością lekarzy. Następuje wtedy sprawdzenie aktualności numeru telefonu pacjenta lub podanie nowego numeru.
 3. O wyznaczonej godzinie lekarz dzwoni na podany numer telefonu pacjenta. W przypadku, gdy numer jest zajęty, lekarz zadzwoni ponownie. Na początku teleporady lekarz przedstawia się i sprawdza tożsamość pacjenta lub tożsamość jego rodzica/przedstawiciela ustawowego. Dalszy ciąg teleporady odbywa się telefonicznie.
 4. W przypadku, gdy pacjent nie odbiera lekarz dzwoni 3 razy w odstępie nie krótszym niż pięć minut. Gdy pacjent nie odbierze telefonu po raz trzeci teleporada zostaje anulowana.
 5. W przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia pacjenta teleporada jest niewystarczająca, lekarz proponuje i ustala z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym termin wizyty osobistej.

Instrukcje postępowania z :

 • e-receptą: z czterocyfrowym kodem (uzyskanym telefonicznie z placówki medycznej lub poprzez system e-zdrowie) i numerem PESEL pacjent lub inna osoba udaje się do apteki i realizuje receptę. Można też pokazać w aptece ekran telefonu z kodem kreskowym lub pokazać wydruk recepty.
 • e-skierowaniem: z wydrukowanym e-skierowaniem pacjent zgłasza się do wybranej poradni specjalistycznej lub szpitala. W niektórych placówkach wystarczy podać telefonicznie czterocyfrowy kod skierowania i PESEL pacjenta.
 • e-zleceniem na wyroby medyczne: z kodem zlecenia pacjent lub inna osoba udaje się do apteki lub sklepu medycznego mającego umowę z NFZ i realizuje zlecenie.
 • zleceniem na badania laboratoryjne lub obrazowe: z wydrukowanym zleceniem pacjent udaje się do laboratorium Hormon Dia ul. Długa 38 II piętro lub Synevo ul. Basztowa 15/3 I piętro; na badania obrazowe udaje się do RTG Hebam ul. Długa 38 parter lub Pracowni USG al. Pokoju 4.W przypadku dzieci do lat 7 należy udać się do NZOZ Sono-X ul. Galla 24.

Możliwość założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta:

 1. założyć profil zaufany- można to zrobić przez internet albo w Urzędzie Skarbowym, Oddziale NFZ lub Oddziale ZUS
 2. wejść na stronę pacjent.gov.pl
 3. otworzyć zakładkę Internetowe Konto Pacjenta
 4. zalogować się
 5. w prawym górnym rogu wybrać "Moje konto", nacisnąć "Edytuj swoje dane" i wpisać numer telefonu i/lub e-mail

Opieka nocna i świąteczna

Pacjenci mają zapewnioną również opiekę w godz. od 18.00 do 8.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w przychodniach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej m.in. w:

 • Specjalistycznym Szpitalu im. J. Dietla w Krakowie na al. Marsz. Ferdynanda Focha 33 (tel.: centrala 12 68 76 400, 12 68 76 442, 12 68 76 479, 12 68 76 492)
 • Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie na ul. Strzeleckiej 2a (tel.: 12 619 86 87, 12 619 86 61).
Pełna lista przychodni dostępna jest na stronie NFZ: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/pomoc-w-stanach-naglych/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/
Jeśli pacjent zgłasza się do lekarza osobiście, może wybrać dowolne miejsce udzielania świadczeń.
W przypadku konieczności wizyty lekarza w domu pacjenta, musi on wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie zamieszkania lub pobytu.

Pięlegniarka POZ i położna POZ

Opiekę pielęgniarek POZ i położnych POZ sprawują podmioty, posiadające odrębne kontrakty z NFZ.
W tym samym budynku funkcjonuje Vita-AJWI Praktyka Grupowa Pielęgniarek Środowiskowych s.c., Kraków, ul. Długa 38, Gabinet nr 222 (II piętro), pn.- pt. 9.30 - 11.30, tel. 12 633 62 75, w innych godzinach zgłoszenia na tel. 512 39 68 12.