Jak zapisać sie do naszej Poradni?

  1. Pacjent zgłasza się z dowodem tożsamości do Rejestracji i wypełnia deklarację wyboru lekarza POZ. Deklaracja wyboru lekarza POZ dostępna jest w przychodni lub na stronie internetowej: http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/

  2. Przyjmując deklarację, pracownik Rejestracji ma obowiązek sprawdzić ubezpieczenie za pomocą eWUŚ (art. 56).
    • W przypadku negatywnej weryfikacji eWUŚ Pacjent składa pisemne oświadczenie (podając imię, nazwisko, adres, PESEL lub datę urodzenia oraz numer i rodzaj dokumentu tożsamości), że jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych

W przypadku zmiany lekarza POZ (po raz trzeci w danym roku) wynikającej z woli Pacjenta, Pacjent zobowiązany jest wpłacić na konto Małopolskiego Oddziału NFZ kwotę 80 zł.
Nr konta Małopolskiego Oddziału NFZ:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie
ul. Batorego 14, 31-135 Kraków
37 1130 1150 0012 11 21 8020 0001