Podstawowe informacje

Ad Aegrotum (łac. Do Chorego) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. funkcjonuje od dnia 01.01.2001 r. w oparciu o kontrakt z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, ul. Ciemna 6, telefon 12 29 88 100.

Pracą Zakładu kierują:

Zakład świadczy nieodpłatnie usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych i pisemnie zadeklarowanych do lekarzy zatrudnionych w Zakładzie.

Rejestracja Pacjentów w godz. od 8.00 do 17.30 na podstawie: zgłoszenia osobistego, telefonicznego pod numerem 12 632 59 04 lub 604 607 767 lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Pacjent ma możliwość uzyskania od lekarza informacji telefonicznej w godzinach 13.00 do 13.15. Rejestracja czynna od 8.00 do 18.00.

W ramach poradni lekarza POZ działa:

Książka życzeń i zażaleń dla Pacjentów znajduje się w Rejestracji.

Uwagi, skargi i wnioski przyjmuje: Prezes i V-ce prezes: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 13.30 do 14.00. Forma składania uwag, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi ustna lub pisemna. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 14 dni.

Opieka nocna i świąteczna

Pacjenci mają zapewnioną również opiekę w godz. od 18.00 do 8.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w przychodniach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej m.in. w:

Pełna lista przychodni dostępna jest na stronie NFZ: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/pomoc-w-stanach-naglych/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/
Jeśli pacjent zgłasza się do lekarza osobiście, może wybrać dowolne miejsce udzielania świadczeń.
W przypadku konieczności wizyty lekarza w domu pacjenta, musi on wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie zamieszkania lub pobytu.

Pięlegniarka POZ i położna POZ

Opiekę pielęgniarek POZ i położnych POZ sprawują podmioty, posiadające odrębne kontrakty z NFZ.
W tym samym budynku funkcjonuje Vita-AJWI Praktyka Grupowa Pielęgniarek Środowiskowych s.c., Kraków, ul. Długa 38, Gabinet nr 222 (II piętro), pn.- pt. 9.30 - 11.30, tel. 12 633 62 75, w innych godzinach zgłoszenia na tel. 512 39 68 12.